Berlin

Burna povijest, spoj starog i novog, jedinstvena energija… to je Berlin. Liberalan, najveći grad Njemačke postao je multikulturno središte Europe sa velikim brojem studenata i umjetnika iz cijelog sveta, megalopolis na sredini kontinenta koji privlači milione posjetilaca. Danas Berlin predstavlja jednu novu Nemačku, kakvu svijet do sada nije poznavao, veselu, opuštenu i tolerantnu. Veliki priliv kapitala posle ujedinjenja 1989.g. preoblikovao je Berlin u grad mladih i kulturnu Meku, centar umjetnosti, mode, dizajna, multimedije i provoda u kome su obnovljene povijesn znamenitosti zasijale novim sjajem.